EcoShield
EcoShield

När EcoShield sprayas över källan till lukten ger den ett dubbelt skydd mot lukten. Till att börja med täcker en isolerande hinna över lukten och förhindrar utsöndring av mer lukt. Därtill absorberas de luktutsöndrande molekylerna upp och bryts ner av enzymerna i den viskösa vätskan.
Den katalyserande effekten av enzymerna i EcoShield säkerställer en påskyndad nedbrytning av luktmolekylerna. På grund av sin viskösa karaktär, när EcoShield väl har applicerats ger den ett effektivt skydd under en lång period.
Beroende på vilken typ och storlek källan till lukten har kan olika appliceringsmetoder väljas. För applicering över en (relativt) liten luktkälla kan det vara praktiskt att använda en lågtryckssprayflaska eller t o m en målarroller.
Ett användningsområde där EcoShield redan har varit framgångsrik är genom att förebygga lukten från organiskt hushållsavfall / kompost (vegetabiliskt- och trädgårdsavfall).

EcoShield är biologiskt nedbrytbart, 100% säkert för människor, djur och miljön. Det är inte parfyrmerat, och färdigt att användas.


kr 50 Exkl.moms: kr 40
Art.nr: 13.70.009
EcoShield. 500 ml sprayflaska. EcoShield är en speciellt utvecklad lösning som tar bort lukten av organiskt hushålls-, vegetabiliskt-, och trädgårdsavfall. Speciellt för EcoShield &aum
Läs mer...
Antal: